Uw installatie altijd up 2 date

Een regelmatige afstelling van uw koel- of vriesinstallatie leidt tot een beter rendement. Voor een goede service en regelmatig onderhoud  bieden wij diverse contractsoorten. Van het standaard (verplicht) onderhoud met CFK controle en bijwerken van de logboeken tot All in contracten. Zo is uw installatie voor een vast bedrag per jaar steeds up 2 date! Ook voor installaties welke niet door ons geïnstalleerd zijn!

Er zijn vele verschillende koelsystemen, voor elke situatie en elk product is er een passende koeloplossing. Het is belangrijk dat uw producten op de juiste manier en op de juiste temperatuur gekoeld worden. Daarbij wilt u zo min mogelijk energie verbruiken. De koudetechniek vereist daarom specialistische kennis. Alleen goed opgeleide koelspecialisten kunnen u  helpen met het juiste koelsysteem. 

Tebben Koeltechnniek is daarom PED gecertificeerd  Certificaat Tebben Koeltechniek BV

De gebruiker van de koelinstallatie is zelf verantwoordelijk voor de keuring en de logboeken.

De PED (Pressure Equipment Directive) is een Europese Richtlijn (97/23/EG) die betrekking heeft op alle drukapparatuur met een overdruk groter dan 0,5 bar.
Op grond van artikel 100a van het Verdrag van Rome bepaalt de richtlijn, dat de betreffende apparatuur moet voldoen aan bepaalde veiligheidseisen om binnen de Gemeenschap vrij vervoerd te mogen worden. De Richtlijn houdt zich bezig met de gevaren van de “energie-inhoud” (het drukrisico).

Drukapparatuur moet op de juiste wijze ontworpen zijn, rekening houdend met alle relevante factoren om te waarborgen dat de apparatuur tijdens haar gehele levensduur veilig is. Het ontwerp omvat passende veiligheidscoëfficiënten die gebaseerd zijn op algemene methoden die erom bekend staan dat zij adequate veiligheidsmarges gebruiken om op samenhangende wijze alle soorten van bezwijken te voorkomen.

Alles over de PED wetgeving op een rij