Wat zegt de consumentenbond?

Wat zegt de vakman?

Dauwpunt calculator

DE WARMTEPOMP

Een systeem dat uw object duurzaam kan verwarmen. De warmtepomp maakt gebruik van warmte uit lucht. In de zomer houdt het warmtepompsysteem uw gebouw koel.   Een warmtepomp is een systeem dat net als een CV-installatie of zonnecollector het gebouw kan voorzien van verwarming en warm water. Een warmtepomp kan bovendien ook koelen. 

Warmtepompsystemen zijn duurzaam. Het rendement voor verwarming kan oplopen tot 150 procent. De bron van warmte is bovendien onbeperkt en kosteloos beschikbaar: grond- en oppervlaktewater, buitenlucht en ventilatielucht.

Energie besparing
Warmtepompen werken op elektriciteit of op gas. Maar de hoeveelheid benodigde energie is veel lager dan die van een gasgestookte HR-ketel. Het rendement van de installatie zelf, staat op warmtepompen genoteerd, achter de aanduiding COP.

COP staat voor Coëfficiënt Of Performance. Achter COP staat altijd een getal. Dat geeft de verhouding aan tussen de hoeveelheid warmte die de warmtepomp afgeeft en de hoeveelheid energie die de installatie nodig heeft om te pompen en dergelijke. Een COP van één betekent dat de warmtepomp net zo veel warmte afgeeft als die aan energie opmaakt.  Bij een COP van drie geeft de warmtepomp drie maal meer warmte af dan het nodig heeft; het rendement is dan 300 procent.

De huidige elektrische warmtepompen hebben een COP tussen drie en vijf! 

Beter dan HR
Om echt te kunnen vergelijken met een HR-ketel, moet je ook het elektriciteits- of gasverbruik voor de warmtepomp meewegen. Elektriciteit ontstaat door verbranding van kolen en gas. Bij die productie gaat zestig procent van de energie verloren in restwarmte. Elektriciteitsproductie heeft dus een rendement van veertig procent.

Een elektrische warmtepomp duikt onder het energieverbruik van een gasgestookte HR-ketel (rendement 100 procent), als die een COP heeft van minimaal 2,5. Want 2,5 maal 40 procent (elektriciteitrendement) is honderd procent.

De gasgestookte warmtepomp heeft een rendement 120 tot 140 procent. Dat is vergelijkbaar met een elektrische warmtepomp met een COP van 3 tot 3,5. Die installaties hebben 11 tot 31 procent hoger rendement dan de beste HR-ketels (109 procent).


Beleid
De overheid streeft ernaar om in 2020 met warmtepompen 65 PJ te besparen op fossiele brandstoffen. Dat is ongeveer 1.850 miljoen kubieke meter aardgas. Warmtepompen moeten dan een kwart van de totale doelstelling voor duurzame energie realiseren. Op deze systemen zijn fixe subsidies te verkrijgen. Wij kennen de weg naar uw subsidie!

De techniek
De meeste warmtepompen zijn compressiewarmtepompen. De drie belangrijkste onderdelen zijn de verdamper, de compressor en de condensor. Die spelen een rol in de drie stappen waarmee de warmtepomp warmte verzamelt: warmte ophalen, samenpersen en afgeven.

Warmte ophalen
De verdamper bevat een zogeheten transportvloeistof die al bij lage temperatuur verdampt. De vloeistof is vergelijkbaar met de koelvloeistof uit koelkasten en airco's. De warmte van de bron (de bodem, lucht of oppervlaktewater) is voldoende om de vloeistof in de verdamper te verwarmen en te laten verdampen. In gasvorm stijgt de transportvloeistof dan op.

...samenpersen...
De compressor in de warmtepomp perst de damp vervolgens samen. Daardoor stijgt de druk en neemt de temperatuur toe. Voor deze compressie is energie nodig. Het gaat om een elektrische warmtepomp als compressie plaatsvindt met een elektrische compressor. Gasgestookte warmtepompen voeren de druk op met een gasmotor.

... en weer afgeven
In het derde belangrijke onderdeel van de warmtepomp, de condensor, krijgt de damp weer de ruimte. Daardoor neemt de druk af en gaat de damp weer over in vloeistof. Daarbij komt warmte vrij. Die warmte gaat via de condensor naar de verwarmingsinstallatie of boiler. De temperatuur van de afgegeven warmte is aanzienlijk hoger dan de temperatuur van de opgenomen warmte.

De transportvloeistof stroomt vervolgens weer naar de verdamper en het proces begint weer opnieuw.